Prezentacja programu
13 grudnia 2022
10:00
Czas trwania 1,5 godziny

DLA MIESZKAŃCÓW
Stały nadzór nad stanem zdrowia
Poczucie bezpieczeństwa
Zapewnia ciągłość realizacji usług

/
/
DLA DYREKCJI
Konkurencyjność placówki
Stały dostęp do informacji
Nowoczesny wizerunek na miarę XXI Wieku
/
Dla kogo jest SODARIS?
DLA PRACOWNIKÓW
Ułatwia codzienną pracę
Sprawny przepływ informacji
Intuicyjny i łatwy w obsłudze program
SODARIS powstał z myślą o wprowadzeniu nowoczesnego programu na miarę XXI wieku do Domów Pomocy Społecznej
Podczas tego webinarium uczestnicy zobaczą możliwości systemu SODARIS.
 Dodatkowo nasi eksperci zaprezentują zmiany i nowości w systemie.

Co pokażemy podczas webinaru?